ROZHANOVCE 13. – 19.11.2017

Pondelok 13. 11.

– odporúčaný sviatok

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. + Ondrej Mariak

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Oľga, Katarína

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 15. 11.

– ZAČIATOK FILIPOVKY

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. *ZBP Lyda

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 11.

– detská sv. liturgia

– VOĽNICA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Štefan a Anna Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Sobota 18. 11. Svätí mučeníci Platón a Roman. + Peter Bačo

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 11.

– mesačná zbierka na potreby farnosti

NEDEĽA 24.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

*ZBP rod. Čorbová: Ejmi, Alex, Lorna, Martin

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Šebaková, p. Kovalčínová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Husnajovú a p. Šonkovú.

 

ČIŽATICE 13. – 19.11.2017

Utorok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip.

*ZBP, pokoj a odpustenie hriechov pre: Anna s rod.

(o. Peter Pacák)

17:30

sv. lit.

Streda 15. 11.

ZAČIATOK FILIPOVKY

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Štvrtok 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

*na dobrý úmysel darcu

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 11.

– VOĽNICA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

Nedeľa 19. 11.

– mesačná zbierka na potreby farnosti

NEDEĽA 24.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

*ZBP Viera Pavlovičová, živ. Jub.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Tresová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Kristana Štefana a Rodinu Majorskú.

 

VAJKOVCE 13. – 19.11.2017

Streda 15. 11.

– ZAČIATOK FILIPOVKY

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Piatok 17. 11.

– VOĽNICA

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

+ Pavel, Ján, Anna, Magda z rod. Hricovej, panychída

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 24.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

+ Ján, Margita Kovaľoví

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO