ROZHANOVCE 13. – 19.2.2017

Pondelok 13. 2.

Náš prepodobný otec Martinián. + Irena Cienka

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov. +Michal, Mária, Imrich, Štefan, Katarína

17:30

sv. lit.

Streda 15. 2.

– Detská sv. liturgia

Svätý apoštol Onezim. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

17:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. +Michal, Anna, Michal

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. *ZBP Mirka Rusnáková

NEBUDE!!!

 Sobota 18. 2. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. + Oľga z rod. Líškovej

NEBUDE!!!

Nedeľa 19. 2.

– návšteva ikony sviatku Kvetnej nedele

MÄSOPOSTNA NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*ZBP Albín Horňák, živ. jub., Teodor (1r.) Michal (29)

9:30

sv. lit. ZMENA!!!

Intencie v dni, keď nebude sv. liturgia, budú slúžené na inom mieste…

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Jurková, p. Pacáková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Majerovú a p. Henželovú!

 

PÚŤ DO BAZILIKY MINOR v Michalovciach sa za našu farnosť uskutoční v sobotu dňa 25.februára 2017. Duchovný program je následovný:17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku. Cena púte je 5 eur! Hlásiť sa je potrebné do nedele 19. februára. Autobus by vyrážal o 15:30 Čižatice, a 15:50 Rozhanovce. Po programe sa vrátime späť domov. Predpokladaný čas návratu cca. 21:00 hod.

 

Zádušné soboty budú v tieto dni: 11.2, 11.3, 18.3, 29.4, 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: na budúcu nedeľu 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karnevál, Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je záväzná, a pre dospelých odporúčaná. Hlásiť sa môžete ešte do večera 12.2.2017. Prosíme každého účastníka, aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy atď)z ktorých si spravíme spoločné agapé. Informácie pre prihlásených: Treba prísť trochu skôr, pretože o 15:00 je slávnostné otvorenie (treba stihnúť odovzdať dobroty na agape do kuchyne, zložiť sa, zaujať miesto v sále) Ak by ste chceli prispieť nejakými cenami do tomboly, budeme vďační.(čím skôr).Tešíme sa na spoločne chvíle radosti a zábavy.

 

ČIŽATICE 13. – 19.2.2017

Pondelok 13. 2.

Náš prepodobný otec Martinián. + Margita Vadasová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

Piatok 17. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. +Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 2. MÄSOPOSTNA NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre Bohuznáme rodiny

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Štefana Vadasa, Rodina Pavlovičová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

 

PÚŤ DO BAZILIKY MINOR v Michalovciach sa za našu farnosť uskutoční v sobotu dňa 25.februára 2017. Duchovný program je následovný:17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku. Cena púte je 5 eur! Hlásiť sa je potrebné do nedele 19. februára. Autobus by vyrážal o 15:30 Čižatice, a 15:50 Rozhanovce. Po programe sa vrátime späť domov. Predpokladaný čas návratu cca. 21:00 hod.

 

Zádušné soboty budú v tieto dni: 11.2, 11.3, 18.3, 29.4, 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: na budúcu nedeľu 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karnevál, Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je záväzná, a pre dospelých odporúčaná. Hlásiť sa môžete ešte do večera. Prosíme každého účastníka aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy atď)z ktorých si spravíme spoločné agapé. Informácie pre prihlásených: Treba prísť trochu skôr, pretože o 15:00 je slávnostné otvorenie (treba stihnúť odovzdať dobroty na agape do kuchyne, zložiť sa, zaujať miesto v sále) Ak by ste chceli prispieť nejakými cenami do tomboly, budeme vďační.(čím skôr).Tešíme sa na spoločne chvíle radosti a zábavy.

 

VAJKOVCE 13. – 19.2.2017

Utorok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov. + Slavomír Štofčo

16:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 2.

– mesačná zbierka

MÄSOPOSTNA NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO