ROZHANOVCE 13.-19.2.2023

Pondelok 13. 2. Náš prepodobný otec Martinián. + z rod. Glankovičovej, Lengyeovej

18:00

sv. lit.

Utorok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, u + z rod. Bugošovej František, Martin, František

17:30

sv. lit.

Streda 15. 2. Svätý apoštol Onezim. + Michal, Veronika, Michal

17:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. *ZBP rod. Tkáčová

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 2.

– detská svätá liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. + Michal, Anna, Michal

17:00

sv. lit.

– stretnutie s deťmi

Sobota 18. 2. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. + Ľuboslav Štofčo

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 1.

– zbierka na KBS

SYROPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*ZBP rod. Petrušová

Vypomienka: ZBP Michal Husnaj, Markus 8r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13.-19.2.2023

Utorok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, u + Anna Chovancová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. + Helena Poláková

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 1.

– zbierka na KBS

SYROPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*ZBP Daniel s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 13.-19.2.2023

Nedeľa 19. 1. SYROPÔSTNÁ NEDEĽA.

Svätý apoštol Archippos.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO