ROZHANOVCE 13. – 19.3.2017

Pondelok 13. 3.

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu. + Michal Anna Mikoví

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 3. Náš prepodobný otec Benedikt. + Irena Cienka

17:30

sv. lit.

Streda 15. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– Detská sv. liturgia

Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. + Július a Mária Dudášoví

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 16. 3. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. +Ján a Mária Porubský

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. *ZBP Lýdia
NEBUDE!!!
Sobota 18. 3. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.
NEBUDE!!!

Nedeľa 19. 3.

– zbierka na kvetný víkend

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

*ZBP rod. Petrušová

(Návšteva
o. Jána Fedorišina)

11:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

 

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA je prenesená z 18.marca na 29.apríla., štvrtá bude 13.mája. piata 3.júna.

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali  p. Pilátová,  p. Rudišinová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Baldovskú a p. Palgutovú!

 

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

 

8.Metropoitná púť do Krakova  sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

 

V tomto roku plánujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. S bližšími informáciami Vás taktiež budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

 

Na budúcu nedeľu bude po sv. lit. mimoriadna zbierka na Kvetný víkend.

 

ČIŽATICE 13. – 19.3.2017

Pondelok 13. 3.

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

+Margita Vadasová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Piatok 17. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

*ZBP Verona Kristanová

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit. VPD

Nedeľa 19. 3.

– zbierka na kvetný víkend

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

*ZBP Štefan Pavlovič a Silvia Frištíková

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit. Sv. Bazila Veľkého

 

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA je prenesená z 18.marca na 29.apríla., štvrtá bude 13.mája. piata 3.júna.

 

Tento týždeň upratovali náš chrám Rod. Lechmanová Rusnáková, Rodina Jusková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Viktora Kuraya a rod. Erika Tressu.

 

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

 

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

 

8.Metropoitná púť do Krakova  sa uskutoční v sobotu dňa 20.mája 2017. S bližšími informáciami Vás budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

 

V tomto roku plánujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v letných dňoch od 10. – 17. Júla 2017. S bližšími informáciami Vás taktiež budem v priebehu budúcich nedieľ ešte  informovať!

 

Na budúcu nedeľu bude po sv. lit. Mimoriadna zbierka na Kvetný víkend.

 

VAJKOVCE 13. – 19.3.2017

Utorok 14. 3. Náš prepodobný otec Benedikt.

*Zdravie Daniel a Miriam

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

Nedeľa 19. 3.

– zbierka na kvetný víkend

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO