ROZHANOVCE 13. – 19.5.2013

Pondelok 13. 5. Svätá mučenica Glykéria.

*ZBP Janka, narodeniny

18:30

Utorok 14. 5.

– Detská sv. liturgia

Svätý mučeník Izidor.

+ Štefan, Helena, Štefan

18:00 ZMENA!!!

Streda 15. 5. Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

+ Andrej Kalanin

18:30

Štvrtok 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

+ Imrich Bačo

17:00 ZMENA!!!

Piatok 17. 5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

+ Ján Bereš

18:30

Sobota 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

Štvrtá zádušná sv. liturgia

8:00

Nedeľa 19. 5.

– myrovanie

PADESIATNICA – ZOSTÚPENIE SV. DUCHA

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

 

 

ČIŽATICE 13. – 19.5.2013

Pondelok 13. 5. Svätá mučenica Glykéria.

*ZBP rod. Šulíkovú a za Annu a Annu

17:00

Utorok 14. 5. Svätý mučeník Izidor.

*ZBP Martin a Lenka, pomoc Sv. Ducha

17:00

Sobota 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

Štvrtá zádušná sv. liturgia

7:00

Nedeľa 19. 5.

– myrovanie

PADESIATNICA – ZOSTÚPENIE SV. DUCHA

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

*ZBP rod. Takáčovej

8:00

 

 

VAJKOVCE 13. – 19.5.2013

Streda 15. 5. Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. +Alžbeta Martečíková

17:00

Nedeľa 19.5.

– myrovanie

PADESIATNICA – ZOSTÚPENIE SV. DUCHA

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

*ZBP rod. Hricová, Balintová, Mihoková

7:00 ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO