ROZHANOVCE 13. – 19.5.2019

Pondelok 13. 5. Svätá mučenica Glykéria. + Ladislav, Štefan, Anna

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 5. Svätý mučeník Izidor. + Štefan, Anna, Michal

17:30

sv. lit.

Streda 15 . 5.

– odporúčaný sviatok

POLOVICA PADESIATNICE.

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

+ Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Štvrtok 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. *ZBP Tamarka

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. *ZBP Alžbeta

17:00

sv. lit.

Sobota 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. + Jaro

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 5.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

*ZBP Anna, Anna

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13. – 19.5.2019

Pondelok 13. 5. Svätá mučenica Glykéria. + Mária, Mária, Pavol

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. + Ján a Mária z rod Miňovej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 5.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

*ZBP Mária s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 13. – 19.5.2019

Nedeľa 19. 5. NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO