ROZHANOVCE 13. – 19.9.2021

Pondelok 13. 9. PREDPRAZDENSTVO POVÝŠENIA SV. KRÍŽA.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.

+ Elena Maková

17:30

sv. lit.

Utorok 14. 9.

– SVIATOK, zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Margita Balážová

 

NÁVŠTEVA SV. OTCA

NÁVŠTEVA SV. OTCA
Streda 15. 9.

– deň pracovného pokoja

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

Svätý veľkomučeník Nikita.

*ZBP Mária Ordošová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

 

8:30

sv. omša v rímsko-katolíckom kostole

Štvrtok 16. 9. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. *ZBP Anna Zavodníková

17:30

sv. lit.

Piatok 17. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. + Pavel Palaščák

17:30

sv. lit.

Sobota 18. 9. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. + Elena Maková

7:30

sv. lit.

Nedeľa 19. 9.

– ZBIERKA NA FOND BOHOSLOVCOV

17. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

*ZBP a vedenie Svätým Duchovm pre Ivanku

9:30

sv. lit.

 

ČIŽATICE 13. – 19.9.2021

Pondelok 13. 9. PREDPRAZDENSTVO POVÝŠENIA SV. KRÍŽA.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha.

+ Imrich Lechman, výročná, panychída

(o. Peter)

19:00

sv. lit.

Štvrtok 16. 9. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. + z rod. Kobulnickej

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

17. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

*ZBP Viera Vadasová s rod.

(o. Peter)

11:00

sv. omša v rímsko-katolíckom kostole

 

VAJKOVCE 13. – 19.9.2021

Pondelok 13. 9. PREDPRAZDENSTVO POVÝŠENIA SV. KRÍŽA Za veriacich farnosti

16:00

sv. lit.

Nedeľa 19. 9. 17. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:15

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO