ROZHANOVCE 14. – 20.10.2013

Pondelok 14. 10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

+ Michal a Veronika

17:30

Utorok 15. 10.

Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 16. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý mučeník Longín Stotník.

+ Helena Lechmanová

17:30

Štvrtok 17. 10.

Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

+ Anna Bielíková

7:30

ZMENA!!!

Piatok 18. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

+ Anna, Emília

7:30

ZMENA!!!

Sobota  19. 10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus.

+ Štefan Bavoľár, 10. výročie úmrtia

7:30

Nedeľa 20. 10.

– mesačná zbierka

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý veľkomučeník Artemios.

* ZBP Marta a Peter, za vedenie sv. Duchom

11:00

 

ČIŽATICE 14. – 20.10.2013

Pondelok 14. 10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

+ Andrej a Elena Majorský

16:00

Piatok 18. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 20. 10.

– mesačná zbierka

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý veľkomučeník Artemios.

*ZBP Lenka Rusnáková

8:00

 

VAJKOVCE 14. – 20.10.2013

Utorok 15. 10.

Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

Úmysel kňaza (PHP)

16:00

Nedeľa 20. 10.

– mesačná zbierka

22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý veľkomučeník Artemios.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO