ROZHANOVCE 14. – 20.10.2019

Pondelok 14. 10. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Utorok 15. 10. Náš prep. otec Eutymios Nový. Svätý prep. muč. Lukián, presbyter veľkej Antiochie. + Ján a Alžbeta

7:30

sv. lit.

Streda 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Štvrtok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky *ZBP rod. Sepešiová

7:30

sv. lit.

Piatok 18. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITUGIA

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. *ZBP Lukáš a Filip

17:30

sv. lit.

 

17:00

Milión detí sa modlí sv. ruženec

Sobota 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + z rod. Pažitkovej a Martečíkovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 20. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý veľkomučeník Artemios.

*ZBP rod. Petríková a Zuzana (93)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 14. – 20.10.2019

Pondelok 14. 10. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. + Zuzana výročná, s panychídou

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 20. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý veľkomučeník Artemios.

*ZBP Marta s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 14. – 20.10.2019

Nedeľa 20. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý veľkomučeník Artemios.

*za veriacich

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO