ROZHANOVCE 14. – 20.11.2016

Pondelok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Margita Vadasová

17:30 sv. lit.

Utorok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

+ Ján, Anna, František z rod. Fajferovej

17:30 sv. lit.

Streda 16. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

Štvrtok 17. 11.

– štátny sviatok

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. Martin Forgáč

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 18. 11.

-zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Platón a Roman. + Alžbeta, Margita, Štefan z rod. Líškovej

NEBUDE!!!

Sobota 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Mária Lengyelová

NEBUDE!!!

Nedeľa 20. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

* ZBP Andrea, Miriama

11:00 sv. lit.

Poznámka: Intencie svätých liturgií na piatok a sobotu budú odslúžené na inom mieste.

 

ČIŽATICE 14. – 20.11.2016

Utorok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKY.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

* ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

16:00 sv. lit.

Štvrtok 17. 11.

– štátny sviatok

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Michal, Mária, Alžbeta, Margita

(o. Marek Jeník)

17:30 sv. lit.

Nedeľa 20. 11.

– mesačná zbierka

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

na úmysel darcu

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 14. – 20.11.2016

Pondelok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Pavol, Ján, Anna, Magda, s panychídou

16:00 sv. lit.

Nedeľa 20. 11. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO