ROZHANOVCE 14.-20.11.2022

Pondelok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Irena a Ján Cienki, František a Regina Juhasoví

7:30

sv. lit.

Utorok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKI

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

*ZBP Marta a Anton s rod.

17:00

sv. lit.

ZMENA!!!

 

18:00

stretnutie kurátorov

Streda 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Helena Jánošíková

17:30

sv. lit.

Štvrtok 17. 11. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Vincent Tóth

17:30

sv. lit.

Piatok 18.11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Platón a Roman. + Anna Chovancová

17:30

sv. lit.

Sobota 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. +z rod. Martečíkovej a Pažitkovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 20. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

*ZBP Marta a Peter

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 14.-20.11.2022

Pondelok 14. 11. Svätý a znamenitý apoštol Filip. + Ján

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Utorok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKI

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Streda 16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Andrej Hruška

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 20. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

*ZBP František Kristan s rod.

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 14.-20.11.2022

Utorok 15. 11. ZAČIATOK FILIPOVKI

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.

Nedeľa 20. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

*úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO