ROZHANOVCE 14. – 20.12.2015

Pondelok 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Irena Cienka

17:30 sv. lit.

Utorok 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. + Vincent, Marta, Juraj

17:30 sv. lit.

Streda 16. 12. Svätý prorok Aggeus. Laura

17:30 sv. lit.

Štvrtok 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. *ZBP a vedenie SV. Duchom pre Petra a Martu

17:30 sv. lit.

Piatok 18. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + Ladislav Belas

17:30 sv. lit.

Sobota 19. 12. Sobota pred Kristovým narodením. Svätý mučeník Bonifác. + Ľudovít Rabatín

10:00 sv. lit.

9:30predvianočné spovedanie

Nedeľa 20. 12. NEDEĽA PO SVATÝCH OTCOV.

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*Zdravie Marta Migačová

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 14. – 20.12.2015

Sobota 19. 12. Sobota pred Kristovým narodením. Svätý mučeník Bonifác. + Ján a Helena Lechmanoví

12:30 sv. lit.

12:00predvianočné spovedanie

Nedeľa 20. 12. NEDEĽA PO SVATÝCH OTCOV.

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

* ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 14. – 20.12.2015

Nedeľa 20. 12. NEDEĽA PO SVATÝCH OTCOV. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *Za veriacich farnosti

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO