ROZHANOVCE 14. – 20.12.2020

Pondelok 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Alžbeta Andricová

7:30

sv. lit.

Utorok 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. + Andrej, o. Štefan, sr. Pavla, Mária, Igor, Ivan, Jaroslav

7:30

sv. lit.

Streda 16. 12. Svätý prorok Aggeus. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Dávid Jurko

17:30

sv. lit.

Piatok 18. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + Magdaléna Balintová

17:30

sv. lit.

Sobota 19. 12. Sobota pred Kristovím narodením. Svätý mučeník Bonifác. + Ján, Mária Lengyeloví, František Glankovič

7:30

sv. lit.

Nedeľa 20. 12.

mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – Svätých otcov.

Predprazdenstvo Narodenia Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*ZBP Anton a Melánia

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 14. – 20.12.2020

Utorok 15. 12. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. + Margita, Štefan, Pavol, Mária, Mária

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Piatok 18. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 20. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – Svätých otcov.

Predprazdenstvo Narodenia Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 14. – 20.12.2020

Nedeľa 20. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM – Svätých otcov.

Predprazdenstvo Narodenia Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO