ROZHANOVCE 14.- 20.2.2022

Pondelok 14. 2. Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína + Lýdia Gamrátová

17:30

sv. lit.

Utorok 15. 2. Svätý apoštol Onezim. + Mária Kolesárová

16:30

sv. lit.

Streda 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Štvrtok 17. 2. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. + Anna Štempáková, výročná, s panychídou

17:30

sv. lit.

Piatok 18. 2.

zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. + Ladislav Iglaj

17:00

sv. lit.

stretnutie s prvospovedajúcimi

Sobota 19. 2. 1. ZÁDUŠNÁ SOBOTA.

Svätý apoštol Archippos.

+ za duše zosnulých

7:30

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 20.2. MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

*ZBP rod. Tóthovej

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 14.- 20.2.2022

Utorok 15. 2. Svätý apoštol Onezim. + Ján

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 17. 2. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. + z rod. Tkáčovej, Kurayovej, Tresovej, Lechmanovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 19. 2. 1. ZÁDUŠNÁ SOBOTA.

Svätý apoštol Archippos.

+ za duše zosnulých

(o. Peter)

9:00

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 20.2. MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

*ZBP Ladislav Šulík s rod., 72.r

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 14.- 20.2.2022

Nedeľa 20.2. MÄSOPÔSTNA NEDEĽA.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO