Prosby na celý týždeň:

    • za pokoj vo svete a na Ukrajine.
    • za zdravie: Barbora, Imrich, Anna, Gabriela, Gregorko, Magdaléna , archidiakon Rudo, Peter (Rudišin), Anna, Zoltán, Magdaléna, Vincent, Mária, Timea, František, Marta M.

ROZHANOVCE 14.-20.3.2022

Pondelok 14. 3. Náš prepodobný otec Benedikt. + Štefan, Anna, Barbora, Ondrej 

Panychída: za + Michala

17:30

sv. lit.

Utorok 15. 3. Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. *ZBP rod. Iglajová

7:30

sv. lit.

Streda 16. 3. 

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Sabinus a Papas. *ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 17. 3. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. + Irena Krekáňová, panych.

17:30

sv. lit.

Piatok 18. 3. 

– zdržanlivosť od mäsa

– stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na 1.sv.spoveď

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. + Michal Kováč, výročná

17:00

sv. lit. VPD

Tretia zádušná Sobota 19. 3. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. +zádušná

7:30

sv. lit.

– hramoty, panychída

Nedeľa 20. 3. KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA. 

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.

*ZBP rod. Petrušová

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Minulý týždeň náš chrám upratovali p. Husnajová, p. Šonková. Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Tóthovú.

 

Pozvanie veriacich k modlitbe a pôstu za pokoj a mier vo svete a na Ukrajine.

 

Naša košická eparchia vyhlásila v našich farnostiach mimoriadnu zbierku trvanlivých potravín a hygienických prostriedkov. Okrem trvanlivých potravín ľudia môžu už teraz finančne pomôcť aj príspevkom na číslo účtu: SK98 0200 0000 0032 5506 0551

 

V dňoch 27. apríla až 2. mája 2022 sa uskutoční Ďakovná púť Slovákov do Rímas mimoriadnou audienciou u pápeža Františka. Gréckokatolíci z našej eparchie putujú spoločne letecký, alebo autobusom. Všetky informácie o púti, ako aj možnosť prihlásenia nájdete na webovej stránke, ktorá je zverejnená na nástenke. Termín prihlasovania je do 15. marca 2022.

 

Vážení rodičia, v Košiciach máme jedinú gréckokatolícku základnú a aj materskú školu, preto sa obraciame na vás s ponukou zapísať vaše dieťa do školy sv. Gorazda, ktorá sídli na sídlisku Ťahanovce. Podporme svoje deti nielen v rozvoji myslenia, ale aj v oblasti viery a budovania vzťahov. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční  1.  a 2. apríla 2022. Bližšie informácie nájdete na plagáte, ktorý je vyvesený pri farských oznamoch alebo na skolagorazd.sk. Tešíme sa na vás o. Marek Horňák, riaditeľ školy

 

ČIŽATICE 14.-20.3.2022

prosby: za zdravie Marty, František

Utorok 15. 3. Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. + Juraj, Mária, Juraj, Verona 

(o. Peter)

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 17. 3. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. + rod. Tkáčovej, Kurayovej, Tresovej, Lechmanovej 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Tretia zádušná Sobota 19. 3. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. +zádušná

9:00

sv. lit.

– hramoty, panychída

Nedeľa 20. 3. KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA. 

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.

*ZBP rod. Kobulnická 

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Minulý týždeň upratovali náš chrám: Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Vadasovú, Rodinu Pavlovičovú.

 

V utorok budeme mať sv. lit. VPD, ktorí máte brožúrky: „Moja modlitba“, prineste si ich prosím!)

 

Naša košická eparchia vyhlásila v našich farnostiach mimoriadnu zbierku trvanlivých potravín a hygienických prostriedkov. Okrem trvanlivých potravín ľudia môžu už teraz finančne pomôcť aj príspevkom na číslo účtu: SK98 0200 0000 0032 5506 0551

 

Vážení rodičia, v Košiciach máme jedinú gréckokatolícku základnú a aj materskú školu, preto sa obraciame na vás s ponukou zapísať vaše dieťa do školy sv. Gorazda, ktorá sídli na sídlisku Ťahanovce. Podporme svoje deti nielen v rozvoji myslenia, ale aj v oblasti viery a budovania vzťahov. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční  1.  a 2. apríla 2022. Bližšie informácie nájdete na plagáte, ktorý je vyvesený pri farských oznamoch alebo na skolagorazd.sk. Tešíme sa na vás o. Marek Horňák, riaditeľ školy

 

VAJKOVCE 14.-20.3.2022

Nedeľa 20. 3. KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA. 

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.

*Za veriacich farnosti 

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO