ROZHANOVCE 14. – 20.4.2014

Svätý a veľký pondelok 14. 4.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež.

*ZBP Bernarda, narodeniny

17:30

– sv. liturgia VPD

Svätý a veľký utorok 15. 4.

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim.

+ Andrej Kalanin

17:30

– sv. liturgia VPD

Svätá a veľká streda 16. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.

* ZBP Lenka Halušková

16:30

ZMENA!!!

9:00 – spoveď chorých

Svätý a veľký štvrtok 17. 4.

Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.

+ Anna Bielíková

17:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Svätý a veľký piatok 18. 4.

– prikázaný sviatok

8:00 – Utiereň strastí
15:00 – veľká večiereň s uložením pláštenice
20:00-22:00 – poklona pri božom hrobe

– Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob

Svätá a veľká sobota 19. 4.

8:00 – Cárske časy
17:00 – sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

– poklona pri božom hrobe v časoch 12:00-15:00, 20:00-22:00 

+Balintová Anna

17:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 20. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

5:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

*za veriacich farnosti

11:00

– večiereň po sv. liturgii

SVETLÝ PONDELOK 21. 4

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*ZBP Štefan a Regina, Pavol a Ľudmila, 45 rokov manželst.

11:00

 

ČIŽATICE 14. – 20.4.2014

Svätý a veľký štvrtok 17. 4.

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

+ Mária Guľášová

(o. Peter Pacák)

16:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

15: 00 – spoveď chorých

Svätý a veľký piatok 18. 4.

– prikázaný sviatok

– Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

– zbierka na Boží hrob

(o. Marek Jeník)

8:00

– Utiereň strastí

16:30

– veľká večiereň s uložením pláštenice

– adorácia pri božom hrobe

Svätá a veľká sobota 19. 4.

od 9:00 – poklona pri božom hrobe

 

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

16:30

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 20. 4.

– prikázaný sviatok

-myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

 

 

*ZBP Štefan s rodinou

(o. Peter Pacák)

7:00

– Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

8:00

– sv. liturgia

SVETLÝ PONDELOK 21. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

 

VAJKOVCE 14. – 20.4.2014

Svätý a veľký piatok 18. 4.

– prikázaný sviatok

17:00 – veľká večiereň s uložením pláštenice

– Prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Svätá a veľká sobota 19. 4.

*ZBP Mariana

(o. Peter Pacák)

15:00

– sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 20. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

Úmysel kňaza

(o. Marek Jenik)

8:30

– utiereň vzkriesenia

9:00

–  sv. liturgia

– svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 21. 4

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK

Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

 9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO