ROZHANOVCE 15. – 21.12.2014

Pondelok 15. 12.

Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.

+ Ján a Mária Palačšákoví

17:30

Utorok 16. 12.

Svätý prorok Aggeus.

*ZBP Magda Šimčová, narodeniny

17:30

Streda 17. 12.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

+ Margita Bozogáňová

NEBUDE!!!

– úmysel sv. liturgie bude slúžený na inom mieste

Štvrtok 18. 12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

+ Mária Lengyelová

NEBUDE!!!

– úmysel sv. lit. bude slúžený na inom mieste

Piatok 19. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia, nácvik na jasličkovú pobožnosť

Svätý mučeník Bonifác.

+ Tomáš Tomko

17:30

Sobota 20. 12.

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

+ Alžbeta a Vincent Kadukoví

10:00

9:30 – predvianočné spovedanie

Nedeľa 21. 12.

NEDEĽA SV. OTCOV.

*ZBP Peter, Adriana, Juraj, Tamara

11:00

 

ČIŽATICE 15. – 21.12.2014

Utorok 16. 12.

Svätý prorok Aggeus.

+ za duše trpiace v očistci

16:30

Nedeľa 21. 12.

NEDEĽA SV. OTCOV.

*ZBP rod. Žecová: Jaroslav, Silvia, Matúš, Marek, Juraj

8:00

– predvianočná sv. spoveď v čase

16:00 – 17:00

 

VAJKOVCE 15. – 21.12.2014

Pondelok 15. 12.

Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.

+ Jozef Mikula

16:30

Nedeľa 21. 12.

NEDEĽA SV. OTCOV.

za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO