ROZHANOVCE 15. – 21.2.2021

Pondelok 15. 2.

– prísny pôst

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec. 2x občerstviť, 1x do sýta

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý apoštol Onezim.

*ZBP Michaela s rod.

7:30

sv. lit.

Utorok 16. 2. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. *ZBP pracovníkov lesnej správy v Jasove

7:30

sv. lit.

Streda 17 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit. VPD

(vopred posvätených darov)

Štvrtok 18. 2. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. *ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Piatok 19. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Archippos. *ZBP pracovníkov lesnej správy v Jasove

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 20. 2. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. + Karol

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

*ZBP Markus Sofia Jakubovoví

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

Gréckokatolícka . kat. farnosti Rozhanovce číslo účtu: SK3002000000003109788755

 

ČIŽATICE 15. – 21.2.2021

Pondelok 15. 2.

– prísny pôst

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec. 2x občerstviť, 1x do sýta

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU.

Svätý apoštol Onezim.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 18. 2. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. *ZBP Beáta

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

č. ú. Filiálnej obce Čižatice: SK2011110000006618460006

 

VAJKOVCE 15. – 21.2.2021

Pondelok 15. 2. ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU Svätý apoštol Onezim.

prísny pôst: zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec. 2x občerstviť, 1x do sýta

Nedeľa 21. 2. NEDEĽA 1.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO