ROZHANOVCE 15.-21.4.2024

Pondelok 15. 4. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. + Štefan Lengyel, výročná, panychída

8:00

sv. lit.

ZMENA!!!

Utorok 16. 4. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. + Andrej Kalanin

(intencia bude slúžená na inom mieste)

NEBUDE!!!
Streda 17. 4. Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. + Ján Závodník, výročná, + Janík (25.výr.), + Mária Basalová, panychída

17:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 4. Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. *ZBP Bernarda

Kumulovaná:

*ZBP Magdaléna Šimčová

17:00

sv. lit.

 

18:00

generálka a 1. svätá spoveď

Piatok 19. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. *ZBP Valéria Feketeová  rod., Michal

Kumulovaná:

*ZBP Ondrej s rod.

Kumulovaná:

*ZBP Ružena, Božena, František

17:30

sv. lit.

– nácvik zboríka

Sobota 20. 4. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas. + Mária Horňáková

Kumulovaná:

+ Mária Ondrej Ordošoví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 4.

– Slávnostné sväté prijímanie

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE.

O PORAZENOM

*ZBP Markusko, Adamko, Emilko, Janík, Lukáško

*ZBP vladyka Marián Andrej

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 15.-21.4.2024

Pondelok 15. 4. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. + z rod. Lechmanovej, Tkáčovej, Tresovej, Kurayovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 19. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. +Anna Lechmanová

Kumulovaná:

+Ján, Elena Lechmanoví

Kumulovaná:

+Mária, Ján Guľášoví, panychída

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 4.

– zbierka na fond bohoslovcov

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE.

O PORAZENOM

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 15.-21.4.2024

Nedeľa 21. 4.

– zbierka na fond bohoslovcov

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PASCHE.

O PORAZENOM

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO