ROZHANOVCE 15. – 21.5.2017

Pondelok 15. 5.

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. + Ladislav, Jozef, Mária, Štefan, Anna z rod. Belasovej

17:30

sv. lit.

Utorok 16. 5. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. +Martin Forgáč

16:00

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 17. 5.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. + František Petro

17:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. *ZBP a oslobodenie od závislosti pre Mareka

7:30

sv. lit.

Piatok 19. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. *ZBP Helena s rod. (na inom mieste)
NEBUDE!!!
Sobota 20. 5. Svätý mučeník Tallelaios. + Štefan
Púť do Krakova

Nedeľa 21. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O SLEPOM.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

*ZBP Milan a Anna

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Šebaková, p. Palgutová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Husnajovú a p. Šonkovú.

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční 8. Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Je potrebné zobrať si so sebou modlitebné knižky, starší skladaciu stoličku, niečo na pitie a jedenie, oblečenie do každého počasia. Cestovné je 20 eur. (deti do 12 rokov 10 eur.) Prihlásiť sa a zaplatiť cestovné môžete  u vašich duchovných otcov najneskôr do 14. Mája 2017.

Trasa autobusu bude takáto:

2:30 Z Košického Klečenova.,

3:00 Čižatice pred obecným úradom

3:10 Rozhanovce pri obecnom úrade,

3:30 Košice Ťahanovce.

Je dosť možné, že sa časy odchodu autobusu pomenia, ale Vás budem informovať sms správou.

 

ČIŽATICE 15. – 21.5.2017

Utorok 16. 5.

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

+Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

17:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

+Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O SLEPOM.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

*ZBP Števka Rusnáková, Anna Lechmanová

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Šulíková, Rodina Margity Lenardovej, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a rod. Sydorjakovú.

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutoční 8. Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Je potrebné zobrať si so sebou modlitebné knižky, starší skladaciu stoličku, niečo na pitie a jedenie, oblečenie do každého počasia. Cestovné je 20 eur. (deti do 12 rokov 10 eur.) Prihlásiť sa a zaplatiť cestovné môžete  u vašich duchovných otcov najneskôr do 14. Mája 2017.

Trasa autobusu bude takáto:

2:30 Z Košického Klečenova.,

3:00 Čižatice pred obecným úradom

3:10 Rozhanovce pri obecnom úrade,

3:30 Košice Ťahanovce.

 

VAJKOVCE 15. – 21.5.2017

Pondelok 15. 5. Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. *za veriacich farnosti

16:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 5.

– mesačná zbierka

NEDEĽA O SLEPOM.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO