ROZHANOVCE 15. – 21.6.2015

Pondelok 15. 6. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.

NEBUDE!!!

Utorok 16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

Streda 17. 6.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. + Andrej a Mária Horváthoví

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 18. 6. Svätý mučeník Leontios. *ZBP Lenka Halušková

17:30 sv. lit.

Piatok 19. 6.

-zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. + Štefan a Štefánia

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 20. 6. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. + Mária Lengyelová

7:30 sv. lit.

Nedeľa 21. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *Zdravie Štefan

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 15. – 21.6.2015

Štvrtok 18. 6. Svätý mučeník Leontios. + Margita a Juraj

16:00 sv. lit.

Nedeľa 21. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP Rafael

výpomínka: ZBZ manž. František a Magdaléna Koščoví, 47 r.

8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 15. – 21.6.2015

Nedeľa 21. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA za veriacich farnosti 9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO