ROZHANOVCE 15. – 21.6.2020

Pondelok 15. 6. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. + z rod. Martečíkovej a Pažítkovej
NEBUDE!!!
Utorok 16. 6. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. + Ján Sabolčák

7:30

sv. lit.

Streda 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 18. 6. Ukončuje sa sviatok Slávnostnej poklony. Svätý mučeník Leontios. + Margita Jurková

7:30

sv. lit.

Piatok 19. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUDÍ

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

+ Ján Lengyel, výročná

17:30

sv. lit.

Sobota 20. 6. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. *ZBP Stanislav, Lenka, Martin, Dianka

7:30

sv. lit.

Nedeľa 21. 6.

– zbierka na aktivity sv. Otca

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Julián Tarzský.

* ZBP o. Martin, 10.výročie kňazstva

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 15. – 21.6.2020

Utorok 16. 6. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. + Magdaléna Ruščinová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 19. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUDÍ

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 6.

– zbierka na aktivity sv. Otca

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Julián Tarzský.

*ZBP Rastislav s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 15. – 21.6.2020

Piatok 19. 6.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

JEŽIŠ KRISTUS MILUJÚCI ĽUDÍ

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 21. 6.

– zbierka na aktivity sv. Otca

NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Julián Tarzský.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO