ROZHANOVCE 16. – 22.1.2017

Pondelok 16. 1. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra. *ZBP Katarína, Miroslav, Emka, Katka

17:30

sv. lit.

Utorok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. + Juraj Vataj

17:30

sv. lit.

Streda 18. 1.

– Detská sv. liturgia

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. + Ján Soroka

17:30

sv. lit.

Štvrtok 19. 1. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. + František Nižník

17:30

sv. lit.

Piatok 20. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Sobota 21. 1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. + Alžbeta Dunová, výročná s panychídou

8:00

sv. lit.

Nedeľa 22. 1. 36. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

*ZBP Anna Nagyová

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Šebaková, p. Kovalčínová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Husnajovú a p. Šonkovú.

 

Zádušné soboty: Prvá zádušná sobota bude prenesená týždeň skôr a to na 11.2, druhá 11.3, tretia 18.3, štvrtá 29.4, piata 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: Dňa 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník karnevalovej zábavy“, ktorú organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti, pre všetky deti rodičmi, pre starých rodičov ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného. Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je nevyhnutná, a pre dospelých odporúčaná. Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať spoločná zábava. Kvôli obmedzenému počtu a lepšej organizácií je POTREBNÉ dopredu prihlásiť v sákrestii počet detí aj dospelých.

 

Výlet na opálové bane: V nedeľu 22. Januára sa uskutoční výlet do Dubnických opálových baní, kde budeme môcť obdivovať krásu prírody práve v zimnom období,  vidieť by sme mali ľadové steny a cencúle. Bude to čas na sánkovanie, preto vrelo odporúčam zobrať si so sebou všetko, na čom sa bude dať spúšťať dole svahom. Miesto a čas stretnutia je o 13:45 hod. na farskom dvore v Rozhanovciach, a o 14:00 hod. pred kultúrnym domom v Čižaticiach. Chcem poprosiť rodičov, aby išli s nami. Kvôli lepšej organizácií prosím zainteresovaných o prihlásenie sa u o. Petra Pacáka v sákrestií osobne alebo telefonicky.

 

Florbalový turnaj chlapcov ZŠ (môžu byť aj miešané tímy) sa uskutoční 25. februára v telocvični na ZŠ v Rozhanovciach. Je potrebné sa prihlásiť u o. Petra Pacáka v sákrestií.

 

Miništranský futbalový turnaj chlapcov, opäť môžu byť miešané tímy, sa uskutoční dňa 18. Marca v telocvični na Ťahanovciach. Ktorí máte záujem, je potrebné sa u o. Petra Pacáka prihlásiť.

 

 

ČIŽATICE 16. – 22.1.2017

Utorok 17. 1.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. +Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Piatok 20. 1.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. +Michal, Valent

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 22. 1.

– mesačná zbierka

36. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

*ZBP rod. Sydorjaková

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rod. Lechmanová Rusnáková, Rodina Jusková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rod. Viktora Kuraya a Rod. Erika Tressu.

 

Zádušné soboty: Prvá zádušná sobota bude 11.2, druhá 11.3, tretia 18.3, štvrtá 29.4, piata 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

KARNEVÁL: Dňa 19.februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční „Prvý ročník karnevalovej zábavy“, ktorú organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti, pre všetky deti rodičmi, pre starých rodičov ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného. Karnevalový kostým  alebo maska pre deti je nevyhnutná, a pre dospelých odporúčaná. Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať spoločná zábava. Kvôli obmedzenému počtu a lepšej organizácií je POTREBNÉ dopredu prihlásiť v sákrestii počet detí aj dospelých.

 

Výlet na opálové bane: V nedeľu 22. Januára sa uskutoční výlet na do Dubnických opálových baní, kde budeme môcť obdivovať krásu prírody práve v zimnom období,  vidieť by sme mali ľadové steny a cencúle. Bude to čas na sánkovanie, preto vrelo odporúčam zobrať si so sebou všetko, na čom sa bude dať spúšťať dole svahom. Miesto a čas stretnutia je o 13:45 hod. na farskom dvore v Rozhanovciach, a o 14:00 hod. pred kultúrnym domom v Čižaticiach. Chcem poprosiť rodičov, aby išli s nami. Kvôli lepšej organizácií prosím zainteresovaných o prihlásenie sa u o. Petra Pacáka v sákrestií osobne alebo telefonicky.

 

Florbalový turnaj chlapcov ZŠ (môžu byť aj miešané tímy) sa uskutoční 25.februára v telocvični na ZŠ v Rozhanovciach. Je potrebné sa prihlásiť u o. Petra Pacáka v sákrestií.

 

Miništranský futbalový turnaj chlapcov, (opäť môžu byť miešané tímy), sa uskutoční dňa 18. Marca v telocvični na Ťahanovciach. Ktorí máte záujem, je potrebné sa u o. Petra Pacáka prihlásiť.

 

VAJKOVCE 16. – 22.1.2017

Streda 18. 1. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. *Zdravie Miriam Štieberová

16:00

sv. lit.

Nedeľa 22. 1.

– mesačná zbierka

36. NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

*pro populo

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO