ROZHANOVCE 16.-22.10.2023

Pondelok 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Utorok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky *ZBP Lenka s rod.

7:30

sv. lit.

Streda 18. 10. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. -za zdravie Martiny

Vypomienka: *ZBP Lukáš, Filip, Michaela

17:30

sv. lit.

 

17:00

milión detí sa modlí ruženec

Štvrtok 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. *ZBP Michaela prosba: ZBP Stanislav

17:30

sv. lit.

Piatok 20. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý veľkomučeník Artemios. + Margita

17:30

sv. lit.

Sobota 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Ladislav Majer

+ Ján Prada

7:30

sv. lit.

 

8:30

Brigáda

Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*ZBP a poďakovanie za rod. Sepešiovej, Krajevskej, Sulovej.

Vypomienka: ZBP Stanislav

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 16.-22.10.2023

Pondelok 16. 10. Svätý mučeník Longín Stotník. + z rod.Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tkáčovej

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Utorok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky + Helena Lechmanová

+ Anna Šuliková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

+ Ondrej, Anna, Juraj, Ondrej, Jolana

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 16.-22.10.2023

Nedeľa 22. 10.

– zbierka na misie

21. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO