ROZHANOVCE 16. – 22.11.2015

Pondelok 16. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol a evanjelista Matúš. + Irena Cienka

17:30 sv. lit.

Utorok 17. 11.

– štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Mária Lengyelová

7:30 sv. lit.

Streda 18. 11. Svätí mučeníci Platón a Roman. + František Nižník

17:30 sv. lit.

Štvrtok 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Ladislav Belas

7:30 sv. lit.

Piatok 20. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská

NEBUDE!!!

Sobota 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. + Margita a Ondrej Basaloví

7:30 sv. lit.

Nedeľa 22. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. *ZBP Radko, Janka, Radko

11:00 sv. lit.

– požehnanie detí

 

ČIŽATICE 16. – 22.11.2015

Utorok 17. 11.

– štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. + Margita, Mária, Ondrej, Ondrej

9:00 sv. lit.

Piatok 20. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská  úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Sobota 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

9:00 sv. lit.

Nedeľa 22. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. * za veriacich farnosti

9:00 sv. lit.

– požehnanie detí

 

VAJKOVCE 16. – 22.11.2015

Nedeľa 22. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. na úmysel kňaza

7:50 sv. lit.

– požehnanie detí

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO