ROZHANOVCE 16. – 22.12.2013

Pondelok 16. 12.

Svätý prorok Aggeus.

+ Anna Bielíková

17:30

Utorok 17. 12.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 18. 12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

+ Imrich, Michal, Mária, Štefan, Katarína

17:30

– nácvik jasličkovej pobožnosti

Štvrtok 19. 12.

Svätý mučeník Bonifác.

+ Monika Berešová

7:30

ZMENA!!!

Piatok 20. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

+ Mária Lengyelová

16:30

9:00 – spoveď chorých a udelenie sv. prijímania

Sobota  21. 12.

Sobota pred Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána.

+ z rod. Bozogáňovej

10:00

9:30 –  predvianočné spovedanie

Nedeľa 22. 12.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA SVATÝCH OTCOV

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*ZBP rod. Cienkej

11:00

 

ČIŽATICE 16. – 22.12.2013

Utorok 17. 12.

Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael.

*ZBP Verona, Emília, František

16:00

15:00 – spoveď chorých, nahlásiť!

Piatok 20. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

– za dobrodincov (PHP)

18:00

– predvianočná sv. spoveď po lit.

Nedeľa 22. 12.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA SVATÝCH OTCOV

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*ZBP Ján Lechman, životné jubileum

8:00

 

VAJKOVCE 16. – 22.12.2013

Streda 18. 12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci.

+ Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej, Barbora

16:00

15:00 – predvianočná sv. spoveď

Nedeľa 22. 12.

NEDEĽA SVATÝCH OTCOV

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO