ROZHANOVCE 16. – 22.12.2019

Pondelok 16. 12. Svätý prorok Aggeus. + Marta Lukáčová

16:00

sv. lit.

Utorok 17. 12. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. + Ladislav a Monika Lengyeloví

7:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď v seniorcentre

Streda 18. 12. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 19. 12. Svätý mučeník Bonifác. + Irena Matejová

7:30

sv. lit.

Piatok 20. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ.

+ o. Juraj Semivan

15:30

sv. lit.

 

16:30

nácvik jasličkovej pobožnosti

Sobota 21. 12. Sobota pred Kristových narodením.

Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána.

+ Mária Lengyelová

10:30

sv. lit.

 

10:00

predvianočná sv. spoveď

Nedeľa 22. 12.

– Spevácka skupina Karpaty

NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*ZBP Terézia s rodinou

10:00

sv. lit.

 

16:00

vystúpenie detí v seniorcentre

 

ČIŽATICE 16. – 22.12.2019

Sobota 21. 12. Sobota pred Kristových narodením.

Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána.

+ Lívia

(o. Peter Pacák)

12:30

sv. lit.

 

12:15

predvianočná sv. spoveď

Nedeľa 22. 12. NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 16. – 22.12.2019

Nedeľa 22. 12. NEDEĽA SVATÝCH OTCOV.

Svätá veľkomučenica Anastázia.

*Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO