ROZHANOVCE 16. – 22.5.2016

Pondelok 16. 5.

– odporúčaný sviatok

Pondelok Svätého Ducha.

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

+ Irena Cienka

17:30 sv. lit.

Utorok 17. 5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. *ZBP Pavol s rodinou

17:30 sv. lit.

Streda 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

NEBUDE!!!

Štvrtok 19. 5. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. + Helena Huľvejová

(o. Marek Maďar)

16:30 sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 20. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Tallelaios.

NEBUDE!!!

Sobota 21. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

NEBUDE!!!

Nedeľa 22. 5. NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP Iveta Peterčáková

11:00 sv. lit.

PÚŤ DO MEDŽUGORIA – V dňoch od 11. do 17.júla 2016 sa v rámci našej farnosti uskutoční púť do Medžugoria. Ubytovanie je zabezpečené na súkromí v 2 posteľových izbách s vyšším štandardom v blízkosti kostola sv. Jakuba. Cena púte je 205 eur. V cene je doprava – komerčné poistenie – ubytovanie 5 nocí – 5x výdatné raňajky a varená večera. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 19. júna. 2016

Trasa do Medžugoria a späť povedie popri mori, kde sa zastavíme a budeme mať možnosť sa okúpať.

Zároveň je potrebné nahlásiť potrebné údaje: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo a telefonický kontakt na vás. Nahlasovať sa môžete osobne alebo telefonicky u o. Petra Pacáka, t. č. 0911 912 350.

 

ČIŽATICE 16. – 22.5.2016

Pondelok 16. 5.

– odporúčaný sviatok

Pondelok Svätého Ducha.

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

+ Andrej, Veronika, Andrej z rod. Lukačkovej

16:00 sv. lit.

Piatok 20. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Tallelaios. vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 22. 5.  NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH * ZBP Anna a Anna

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 16. – 22.5.2016

Nedeľa 22. 5.  NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH + Štefan

7:45 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO