ROZHANOVCE 16.-22.5.2022

Pondelok 16. 5.

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

+ Imrich Elena Cibuľoví

7:30

sv. lit.

Utorok 17. 5.

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

+ Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Streda 18. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý mučeník Teodot z Ankyry.

+ Andrej Mária Radači

17:30

sv. lit.

Štvrtok 19. 5.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

+ za duše v očistci

7:30

sv. lit.

Piatok 20. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Tallelaios.

+ Ján Macík

17:30

sv. lit.

Sobota 21.  5.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ Štefan, Štefánia, Monika

7:30

sv. lit.

Nedeľa  22. 5.

6. NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM.

Svätý mučeník Bazilisk.

*ZBP Tadeáško, 3 r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 16.-22.5.2022

Utorok 17. 5.

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

+ Mária, Ján, Ondrej, Barbora

(o.Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 12. 5.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP rod. Sekeľová

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa  22. 5.

6. NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM.

Svätý mučeník Bazilisk.

*ZBP Viera s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 16.-22.5.2022

Nedeľa  22. 5.

6. NEDEĽA PO PASCHE – O SLEPOM.

Svätý mučeník Bazilisk.

*za veriacich

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO