ROZHANOVCE 17.- 23.1.2022

Pondelok 17. 1. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. + Andrej Alžbeta Sepešioví

17:30

sv. lit.

Utorok 18. 1. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. + Margita Ondrej Ferkoví

7:30

sv. lit.

Streda 19. 1. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. + Ladislav Hreha

17:30

sv. lit.

Štvrtok 20. 1. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + Karol Katóna

7:30

sv. lit.

Piatok 21. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. *za zdravie Anny

17:00

sv. lit.

– príprava na prvú sv. spoveď

Sobota 22. 1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. + Ján Macík

7:30

sv. lit.

Nedeľa 23.1. 35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

 Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

*ZBP Peter s rod. 

Vypomienka: ZBP a pomoc Sv. Ducha pre Martinu a Beátu

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 17.- 23.1.2022

Pondelok 17. 1. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. + Margita Rusnáková, výročná, panych. 

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 20. 1. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + Magdaléna Koščová 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 23.1. 35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

*ZBP Patrícia s rod. 

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 17.- 23.1.2022

Nedeľa 23.1. 35. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI. 

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

*za veriacich farnosti 

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO