ROZHANOVCE 17.-23.10.2022

Pondelok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Utorok 18. 10. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. *ZBP Marta a Anton

17:30

sv. lit.

 

17:00

milión detí sa modlí ruženec

Streda 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. + Regina Tomáš Oravcoví

17:30

sv. lit.

Piatok 21.10.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Anna Chovancová

17:00

sv. lit.

– STRETNUTIE S DEŤMI

Sobota 22. 10. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. *ZBP Anton s rod.

7:30

sv. lit.

Nedeľa 23. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

*ZBP rod. Marčákovej, Peter, Lenka, Lenka, Lucka, Ela

10:00

sv. lit.

Časopis „SLOVO“ Povzbudiť veriacich aby si objednali aspoň jeden z ponúkaných časopisov…redakcia nás prosí, aby sme napriek zvýšeniu pokúsili udržať taký počet odberateľov ako je na tento rok.  „Chceme osloviť zvlášť strednú generáciu, ale aj všetky ostatné. Od januára sme urobili v časopise zmeny, ktoré by ho mohli urobiť zaujímavejším a prospešnejším práve tejto generácii. Minimálny príspevok na rok je 27 eur. Objednať si je potrebné do 31.októbra 2022.“ Objednať a vyplatiť môžete v sakristii.

 

Časopis „Misionár.“ Ročné predplatné na rok 2023 je 21 eur, potrebné uhradiť do 11.novembra 2022 aby sme dostali zadarmo k časopisu aj stolový kalendár na rok 2023. Objednať a vyplatiť môžete v sakristii.

 

Milión detí sa modlí ruženec: už na budúci utorok sa opäť spoja deti na všetkých kontinentoch, aby sa modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pozývame preto aj vás pripojte sa budúci utorok k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Pozvite vašich veriacich pripojiť sa k on-line modlitbe ruženca, ktorú bude viesť vladyka Cyril Vasiľ SJ spolu s deťmi z biskupskej kaplnky v Košiciach. Modlitba ruženca začne v utorok 18.10.2022 o 19.00 v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos.

 

ČIŽATICE 17.-23.10.2022

Pondelok 17. 10. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky + Ján

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

18:00

stretnutie s kurátormi

Štvrtok 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. + Andrej Hruška

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 23. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 17.-23.10.2022

Nedeľa 23. 10. 20. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVATÉHO DUCHA.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

*úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO