ROZHANOVCE 17. – 23.11.2014

Pondelok 17. 11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP Jozef

17:00

ZMENA!!!

Utorok 18. 11.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

+Mária Lengyelová

17:30

Obnova svätých misií

19. 11. – 23. 11. 2014

Streda 19. 11.

– detská sv. liturgia

*ZBP Ľuboš s rodinou

     17:15

– privítanie otcov misionárov

     17:30

– svätá liturgia (detská)

– misijná kázeň pre deti

– spoločná modlitba pri relikviách sv. Gererda a požehnanie so šatkou sv. Gerarda pre deti, ženy a matky, ženy v požehnanom stave a ženy túžiace po bábätku

Štvrtok 20. 11.

+ Ján Tkáč, 25. výr. od úmrtia

     9:00 – 12:00

– sviatosť zmierenia

     15:00

– sviatosť zmierenia

     17:00

– svätý ruženec (svetla)

     17:30

– svätá liturgia s misijnou kázňou, Stavovské stretnutie pre vdovy a vdovcov

Piatok 21. 11. 

– vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

– odporúčaný sviatok

– voľnica

+ Tomáš Tomko

     9:00

– sviatosť zmierenia pre chorých (po domoch) s udelením sviatosti pomazania chorých

     15:00

– sviatosť zmierenia (v chráme)

     17:00

– svätý ruženec (bolestný)

     17:30

– svätá liturgia s misijnou kázňou, Stavovské stretnutie pre manželov

Sobota 22. 11. 

*ZBP Simonka a Riško

     9:00

– športové dopoludnie s otcami misionármi

     16:30

– sviatosť zmierenia

     17:30

– svätá liturgia s misijnou kázňou

– modlitba za vnútorné a telesné uzdravenie pred najsvätejšou Eucharistiou

Nedeľa KRISTA KRÁĽA 23. 11.

– myrovanie

*ZBP Irena a Ján Cienki

     9:30

– svätý ruženec (slávnostný)

     10:00

– svätá liturgia s misijnou kázňou

– modlitba pred misijným krížom

– zbierka na sväté misie

 

ČIŽATICE 17. – 23.11.2014

Utorok 18. 11.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

*ZBP pokoj a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rod.

16:00

Nedeľa 23. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

* za oslobodenie od zlého bohuznáme rodiny,

o. redemptoristi

7:30

– svätý ruženec (slávnostný)

8:00

– svätá liturgia

 

VAJKOVCE 17. – 23.11.2014

Pondelok 17. 11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

*ZBP rod. Šimková a Štieberová

16:00

Nedeľa 23. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

za veriacich farnosti

7:00

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO