ROZHANOVCE 17. – 23.2.2014

Pondelok 17. 2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

*ZBP Lenka Halušková

18:30

ZMENA!!!

Utorok 18. 2.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

+Andrej Kalanin (o. Marek Maďar)

18:00

ZMENA!!!

Streda 19. 2.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol Archippos.

+ Anna Bielíková

17:30

Štvrtok 20. 2.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

NEBUDE!!!

Piatok 21. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

*ZBP a vedenie sv. Duchom pre Martu a Petra

17:30

Mäsopôstna sobota  22. 2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

– prvá zádušná sv. liturgia

8:00

– parastas s hramotamy

Nedeľa 23. 2.

– mesačná zbierka

MASOPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

*Zdravie a Božie požehnanie Radovan

11:00

 

ČIŽATICE 17. – 23.2.2014

Piatok 21. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

+ Ján a Mária Miňoví

(o. Marek Jeník)

18:00

Mäsopôstna sobota  22. 2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

– prvá zádušná sv. liturgia

18:00

– panychída hramoty

Nedeľa 23. 2.

– mesačná zbierka

MASOPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

*ZBP uzdravenie a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

8:00

VAJKOVCE 17. – 23.2.2014

Piatok 21. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

– prvá zádušná sv. liturgia

16:00

Nedeľa 23. 2.

– mesačná zbierka

MASOPOSTNA NEDEĽA

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO