ROZHANOVCE 17.-23.6.2024

Pondelok 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. *Za zdravie Magdaléna Šimčová

Kumulovaná:

ZBP Barborka, 15r.

7:30

sv. lit.

Utorok 18. 6. Svätý mučeník Leontios. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Streda 19. 6. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. *ZBP Jozef a Jana s rodinu

17:30

sv. lit.

Štvrtok 20. 6. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. + Mária Horňáková

Kumulovaná:

+ Ján Alžbeta Fedoroví

Vypomienka: ZBP Zuzana, narodeniny

7:30

sv. lit.

Piatok 21. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Julián Tarzský. + Michal, Mária, Michal, Jozef, Helena, Jozef

Kumulovaná:

+ Mária Hricová

17:30

sv. lit.

Sobota 22. 6. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. + Verona Belasová

Kumulovaná:

+ z rod. Frankovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 23. 6. 5. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *ZBP Zuzana, narodeniny

Kumulovaná:

*ZBP Michaela s rod.

Kumulovaná:

ZBP, pokoj a odpustenie: pre Ondrej, Renáta, Martin

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 17.-23.6.2024

Pondelok 17. 6. Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael. Náš prep. otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. + z rod. Semanovej

Kumulovaná:

+ z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Lechmanovej, Tkáčovej

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 20. 6. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. + z rod. Tkáčovej, Lechmanovej, Tresovej, Kurayovej

Kumulovaná:

+ Alžbeta Štefan Hufnageloví

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 23. 6. 5. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

ZMENA!!!

– po sv. liturgií posvätenie automobilov a ostatných dopravných prostriedkov, a potom spoločná káva, čaj, voda a koláčik 🙂

 

VAJKOVCE 17.-23.6.2024

Nedeľa 23. 6. 5. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA + Štefan Hric

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO