ROZHANOVCE 17. – 23.8.2020

Pondelok 17. 8. Svätý mučeník Myrón. + Janka Kubincová

7:30

sv. lit.

Utorok 18. 8. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. + z rod. Martečíkovej, Pažitkovej

7:30

sv. lit.

Streda 19. 8.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. + Štefan Anna Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Štvrtok 20. 8. Svätý prorok Samuel. + Margita Jurková

7:30

sv. lit.

Piatok 21. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. *ZBP Stanislav, Lenka, Martin, Dianka

7:30

sv. lit.

Sobota 22. 8. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. + Ján a Mária Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Nedeľa 23. 8. NEDEĽA 12. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

*ZBP František Lechman, živ. jubileum

Vypomínka: Radko Ruščák, 5r.

9:00

sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 17. – 23.8.2020

Piatok 21. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. + z rod. Majorskej, Cmarovej, Bugošovej

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 23. 8.

– odpustová slávnosť
NEDEĽA 12. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

*za veriacich farnosti

10:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 17. – 23.8.2020

Nedeľa 23. 8. NEDEĽA 12. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Lupus. Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

7:45

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO