ROZHANOVCE 17. – 23.9. 2012

Pondelok 17.9. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

+ František, Mária a Peter

8:00

Utorok 18.9. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.  

NEBUDE!

Streda 19.9. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Liturgia na úmysel za ZBP Lenky bude odslúžená v sobotu (dvaja kňazi)

NEBUDE!

Štvrtok 20.9. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. + Mária Lengyelová

17:00

Piatok 21.9. Ukončuje sa sviatok Povýšenia.

Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža.

Margita a Štefan Forgáčoví

17:00

Sobota 22.9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

*ZBP Marta s rodinou

a

*ZBP Lenka

17:00

Nedeľa 23. 9.

– mesačná zbierka na chrám

17. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Jaroslav a Lucia

11:00

Náš chrám upratovali p. Jurková, p. Pacáková, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie vychádza na p. Majerovú a p. Lengyelovú.

V sobotu 22.9.2012 sa uskutoční tradičná septembrová púť košického protopresbyteratu do Mariapocsu. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii chrámu. Nakoľko každý objednaný autobus musí mať naplnenú kapacitu pútnikov, pôjde len toľko autobusov, koľko bude plne obsadených. Z tohto dôvodu je dobre zapísať sa čím skôr (dnes, zajtra). Cestovné je 10 €, (deti do 12 rokov 7€) ktoré treba zaplatiť pri prihlasovaní. Program je na nástenke.

Pozývam na  posviacku exteriéru pastoračného centra Bl. Metoda Dominika Trčku a farského bytu v Rozhanovciach, ktorá sa uskutoční 14. Októbra 2012 o 10:00 hod. Posviacať príde vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

 

ČIŽATICE 17. – 23.9. 2012

Štvrtok 20.9. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Sv. muč. a vyz., veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

+ Alžbeta Žulová

18:30

Nedeľa 23. 9.

– mesačná zbierka na chrám  v Čižaticiach

17. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*zdravie pre Helenu

8:00

Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na: Rodina Štefana Vadasa, Margita Vadasová, Rodina Pavlovičová.

Na budúcu nedeľu máme prvú mesačnú zbierku na opravu nášho chrámu v Čižaticiach, chceme opraviť strechu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

V sobotu 22.9.2012 sa uskutoční tradičná septembrová púť košického protopresbyteratu do Mariapocsu. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii chrámu. Nakoľko každý objednaný autobus musí mať naplnenú kapacitu pútnikov, pôjde len toľko autobusov, koľko bude plne obsadených. Z tohto dôvodu je dobre, zapísať sa čím skôr. Cestovné je 10 €, (deti do 12 rokov 7€) ktoré treba zaplatiť pri prihlasovaní. 

Pozývam na  posviacku exteriéru pastoračného centra Bl. Metoda Dominika Trčku a farského bytu v Rozhanovciach, ktorá sa uskutoční 14. Októbra 2012 o 10:00 hod. Posviacať príde vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

 

VAJKOVCE 17. – 23.9. 2012

Piatok 21.9. Sv. ap. Kodrat z Magnézie. V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. + Jozef a Mária

18:30

Nedeľa 23. 9.

17. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO