ROZHANOVCE 18. – 24.1.2016

Pondelok 18. 1. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. * za zdravie Andrej Haľko

17:30 sv. lit.

Utorok 19. 1. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. *ZBP Štefan Fajfer

17:30 sv. lit.

Streda 20. 1.

– detská sv. liturgia

–odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + František Nižník

17:30 sv. lit.

Štvrtok 21. 1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. + Margita Bozogáňová, vypomínka za zdravie Vincenta

7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 22. 1.

– voľnica

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

NEBUDE!!!

Sobota 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

NEBUDE!!!

Nedeľa 24. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

*ZBP Marta a Peter

11:00 sv. lit.

Náš chrám tento týždeň upratovali p. Baldovská, p. Palgutová. Upratovanie v budúcom týždni vychádza na p. Sepešiovú a p. Katonovú. 

ZÁDUŠNÉ SV. LITURGIE – V tradícii našej cirkvi sa v liturgickom roku slúži päť zádušných sobôt. Prvá zádušná sv. liturgia bude v tomto roku už o dva týždne v sobotu  30.januára. Dátumy tých ďalších sú: 20.februára, 27.februára, 5. marca  a 14. mája. Môžete prichádzať do sákrestie dať si zapísať alebo obnoviť hramoty na tento rok.

 

ČIŽATICE 18. – 24.1.2016

Utorok 19. 1. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. + Valent a Michal

16:00 sv. lit.

Piatok 22. 1.

– voľnica

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

 

18:00 sv. lit.

Nedeľa 24. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

*ZBP Patrícia s rodinou

9:00 sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám rod. Lechmanová Rusnáková a rod. Jusková. Na budúci týždeň upratovanie vychádza na rod. Viktora Kuraya a rod.  Erika Tressu.

ZÁDUŠNÉ SV. LITURGIE – V tradícii našej cirkvi sa v liturgickom roku slúži päť zádušných sobôt. Prvá zádušná sv. liturgia bude v tomto roku už o dva týždne v sobotu  30.januára. Dátumy tých ďalších sú: 20.februára, 27.februára, 5. marca  a 14. mája. Môžete prichádzať do sákrestie dať si zapísať alebo obnoviť hramoty na tento rok.

 

VAJKOVCE 18. – 24.1.2016

Nedeľa 24. 1.   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

7:50 sv. lit.

ZMENA!!!

V PIATOK JE VOĽNICA

ZÁDUŠNÉ SV. LITURGIE – V tradícii našej cirkvi sa v liturgickom roku slúži päť zádušných sobôt. Prvá zádušná sv. liturgia bude v tomto roku už o dva týždne v sobotu  30.januára. Dátumy tých ďalších sú: 20.februára, 27.februára, 5. marca  a 14. mája. Môžete prichádzať do sákrestie dať si zapísať alebo obnoviť hramoty na tento rok.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO