ROZHANOVCE 18. – 24.10.2021

Pondelok 18. 10. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Utorok 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Elena Maková

7:30

sv. lit.

Streda 20. 10. Svätý veľkomučeník Artemios. + Andrej Kalanin

17:00

sv. lit.

– DETSKÁ SV. LIT.

Štvrtok 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Oľga Begányiová

7:30

sv. lit.

Piatok 22. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. + Oľga Begányiová

7:30

sv. lit.

Sobota 23. 10. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. + Ján a Irena Cienki, František a Regina

7:30

sv. lit.

Nedeľa 24. 10. 22. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

+ Peter Geletka

10:00

sv. lit.

– akatist  k Bohorodičke

Celoročné predplatné „Misionár“ na celý rok 2022. 13 eur plus stolový kalendár, ak sa vyplatí do 12.novembra 2021.  Stolový kalendár, možnosť objednať si už teraz, cena 2 eur.

 

Celoročné predplatné časopisu „Slovo“, 17 eur, ak sa vyplatí do 15 novembra 2021

 

Blíži sa 1.november a s ním  „Deň všetkých svätých“. V tento deň budú slúžené zádušné sväté liturgie. Ak nám to pandemická situácia dovolí, po sv.lit. pojdeme na cintorín ku krížu, kde sa pomodlíme panychídu za zosnulých aj s hramotami. Hramoty si môžete obnoviť a doplniť v sákrestii.

 

Pozvánka synoda – viac info v prílohe:  ➡️ Synoda – pozvanie k účasti

 

ČIŽATICE 18. – 24.10.2021

Utorok 19. 10. Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Milan Dulina

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

18:00

kurátorská rada

Štvrtok 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Martina

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 10. 22. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

*ZBP Milena a Vincent Dulinoví

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 18. – 24.10.2021

Nedeľa 24. 10. 22. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

+ Elena Egedová, pohrebná, panychída

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO