ROZHANOVCE 18. – 24.11.2013

Pondelok 18. 11.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

+ Anna Bielíková

17:30

Utorok 19. 11.

– odporúčaný sviatok

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

+ Andrej Kalanin

17:30

Streda 20. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Slavomír Forgáč s rodinou

17:30

Štvrtok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

+ Ondrej a Veronika Tóthoví

17:30

Piatok 22. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

+ Mária Lengyelová

17:30

ĽUDOVÉ MISIE

 

Sobota  23. 11.

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

+ Štefan a Helena z rod. Staškovej

17:15

– privítanie o. misionárov

17:30

– sv. liturgia

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*ZBP Magdaléna Katónová, životné jubileum

10:00

– sv. liturgia

16:00

– katechéza pre deti a mládež

17:00

– športové stretnutie v telocvični ZŠ

 

ČIŽATICE 18. – 24.11.2013

Štvrtok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

+Mária, Imrich, Alžbeta, Dušan

16:00

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*ZBP rod. Rusnáková

8:00

– sv. liturgia (o. misionári)

16:00

– katechéza pre deti a mládež

17:00

– športové stretnutie v telocvični ZŠ

 

VAJKOVCE 18. – 24.11.2013

Pondelok 18. 11.

Svätí mučeníci Platón a Roman.

+Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej, Barbora

16:00

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*Za veriacich farnosti

6:50

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO