ROZHANOVCE 18. – 24.11.2019

Pondelok 18. 11. Svätí mučeníci Platón a Roman. + Karol Lukáč

7:30

sv. lit.

Utorok 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Streda 20. 11. Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská + Mária Lengyelová

7:30

sv. lit.

Štvrtok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

– POŽEHNANIE DETÍ, DETSKÁ SV. LITURGIA

– myrovanie

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Piatok 22. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Ondrej, Anna, Mária, Juraj, Alžbeta, Juraj

17:30

sv. lit.

Sobota 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Jaroslav

7:30

sv. lit.

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*ZBP Ondrej Horňák, živ. jubiluem 80r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 18. – 24.11.2019

Štvrtok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

– POŽEHNANIE DETÍ, DETSKÁ SV. LITURGIA

– myrovanie

Vstup našej Presvätej  Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. + Lívia Čaklošová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 22. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Juraj, Margita z rod. Tkáčovej

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 18. – 24.11.2019

Nedeľa 24. 11.

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO