ROZHANOVCE 18.-24.12.2023

Pondelok 18. 12. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. + Štefan Lengyel

+ Mária Horňáková

17:00

sv. lit.

 

18:00

kurátorská rada

Utorok 19. 12. Svätý mučeník Bonifác. + Anna Michal Pinkovskí

Vyp.: ZBP Jurko Sekerák, 1r.

16:00

sv. lit.

Streda 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Štefan Lengyel

7:30

sv. lit.

Piatok 22. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá veľkomučenica Anastázia. *ZBP Štefan, Dominika, Hugo, Mariola, Anna
7:30

kráľovské hodiny

 

16:00

sv. lit.

 

17:00

nácvik jasličkovej pobožnosti

Sobota 23. 12. Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna, Michal

7:30

sv. lit.

Nedeľa 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED KRITOVÝM NARODENÍM – NEDEĽA SVATÝCH OTCOV *ZBP Jurko Sekerák, 1r.

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

15:00

Veľká večiereň

 

21:00

Veľké povečerie s lítiou

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

9:40

jasličková pobožnosť

 

ČIŽATICE 18.-24.12.2023

Streda 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. + Helena Lechmanová

+ Anna Šulíková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Štefan Alžbeta Hufnageloví

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED KRITOVÝM NARODENÍM – NEDEĽA SVATÝCH OTCOV *ZBP Rastislav a Patrik Kristanoví

(o. Marek)

10:00

sv. lit. Jána Zlatoústeho

 

21:00

Veľké povečerie s lítiou

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Martin s rod.

(o. Marek)

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 18.-24.12.2023

Nedeľa 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa!!!

NEDEĽA PRED KRITOVÝM NARODENÍM – NEDEĽA SVATÝCH OTCOV *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

8:00

sv. spoveď

Pondelok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Andrea, Roman, Andrea

(o. Peter)

8:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO