ROZHANOVCE 18. – 24.2.2019

Pondelok 18. 2.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

*ZBP Ján, Silvia, Samko, Matúško

8:00

sv. lit.

Utorok 19. 2.

Svätý apoštol Archippos.

+ Vincent, Radovan Rusnákoví

8:00

sv. lit.

Streda 20. 2.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

+ Mária Lengyelová

NEBUDE!!!

Štvrtok 21. 2.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

*ZBP Martina a Beáta s rod

17:30

sv. lit.

Piatok 22. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

+ Mária, Ondrej Pastoroví

17:30

sv. lit.

Sobota 23. 2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

+ 1. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

7:30

sv. lit.

– parastas, hramoty

Nedeľa 24. 2.

– zbierka na podporný fond košickej eparchie

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Janka s rod.

Vyp.: ZBP Ľudmila Tóthová, 70 r.

10:00

sv. lit.

ČIŽATICE 18. – 24.2.2019

Utorok 19. 2.

Svätý apoštol Archippos.

*ZBP Štefan s rod.

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Sobota 23. 2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

+ 1. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

9:30

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 24. 2.

– zbierka na podporný fond košickej eparchie

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP rod. Lechmanová, rod. Tresová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

VAJKOVCE 18. – 24.2.2019

Piatok 22. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

+ 1. ZÁDUŠNÁ SV. LITURGIA

16:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 2.

MÄSOPÔSTNÁ NEDEĽA.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO