ROZHANOVCE 18. – 24.5.2015

Pondelok 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. + Anna a sr. Pia 7:30 sv. lit. ZMENA!!!
Utorok 19. 5. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. + Bugoš František, výročná, pan. 7:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 20. 5.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý mučeník Tallelaios. + Mária Lengyelová 17:30 sv. lit.
Štvrtok 21. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. *ZBP a vedenie Sv. Duchom: Marta a Peter 17:30 sv. lit.
Piatok 22. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Bazilisk. + Štefan a Štefánia 7:30 sv. lit. ZMENA!!!
Sobota 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. Piata zádušná 7:30 sv. lit.

– panychída s hramotamy

Nedeľa 24. 5.

– myrovanie

ZOSLANIE SV. DUCHA *ZBP Petrušovej 11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 18. – 24.5.2015

Štvrtok 14. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. + Ladislav Sekeľ 16:00 sv. lit.
Sobota 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. Piata zádušná 9:00 sv. lit.

– panychída s hramotamy

Nedeľa 24. 5.

– myrovanie

ZOSLANIE SV. DUCHA * ZBP mladomanželov Róbet a Katarína 8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 18. – 24.5.2015

Streda 13. 5. Svätý mučeník Tallelaios. + Juraj, Helena, František, Ján 16:00 sv. lit.
Nedeľa 24. 5.

– myrovanie

ZOSLANIE SV. DUCHA za veriacich farnosti 9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO