ROZHANOVCE 18. – 24.5.2020

Pondelok 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. + Ján a Mária Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Utorok 19. 5. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. + Anna Žovniová

7:30

sv. lit.

Streda 20. 5. Ukončuje sa sviatok Paschy

Svätý mučeník Tallelaios.

+ Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 21. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ Margita Jurková

16:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 22. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Bazilisk. *za veriacich farnosti
NEBUDE!!!
Sobota 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. + z rod. Balážovej a Frogáčovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 24. 5. 7. NEDEĽA PO PASCHE – Otcov prvého nicejského snemu * ZBP Tadeáš Jurko

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 18. – 24.5.2020

Štvrtok 21. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ Ján a Elena Lechmanoví

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 22. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Bazilisk. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 24. 5. 7. NEDEĽA PO PASCHE – Otcov prvého nicejského snemu *ZBP Emília Kristanová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 18. – 24.5.2020

Nedeľa 24. 5. 7. NEDEĽA PO PASCHE – Otcov prvého nicejského snemu *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO