ROZHANOVCE 18.-24.9.2023

Pondelok 18. 9.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

+ Ladislav Majer, +Štefan Lengyel

7:30

sv. lit.

Utorok 19. 9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

*ZBP Terézia Forgáčová

7:30

sv. lit.

Streda 20. 9.

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.

*ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Štvrtok 21. 9.

V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža.

Sv. ap. Kodrat z Magnézie.

*ZBP Lenka s rod.

7:30

sv. lit.

Piatok 22. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

+ Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Sobota 23. 9.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Klára,

+Ján Prada

7:30

sv. lit.

Nedeľa 24. 9.

– zbierka na gr. kat. školstvo

17. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

*ZBP Zlatko, 10r.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 18.-24.9.2023

Pondelok 18. 9.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

+ Jozef

+ Anna Šulíková

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 21. 9.

V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža.Sv. ap. Kodrat z Magnézie.

+ Ján Elena Lechmanoví

+ Anna Šulíková

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Piatok 22. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

Nedeľa 24. 9.

– zbierka na gr. kat. školstvo

17. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

*ZBP Viera s rod., živ.jub.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 18.-24.9.2023

Nedeľa 24. 9.

17. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO