ROZHANOVCE 19. – 25.10.2015

Pondelok 19. 10.  Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Imrich a Elena Cibuľoví

17:30 sv. lit.

 

Utorok 20. 10.  Svätý veľkomučeník Artemios. + Mária Lengyelová

17:30 sv. lit.

 

Streda 21. 10.– DETSKÁ SV. LITURGIA Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Jakub, Mária, Ján z rod. Berešovej

17:30 sv. lit.

– nácvik zboru

Štvrtok 22. 10.  Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. + za duše ktoré potrebujú modlitbu

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 23. 10.– zdržanlivosť od mäsa

 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. + Mária a Pavol, panychída

17:30 sv. lit.

Sobota 24. 10.  Svätý mučeník Aretas a spoločníci. * ZBP rod. Líšková

7:30 sv. lit.

Nedeľa 25. 10.  22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA * ZBP Ján Lengyel, nar.

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 19. – 25.10.2015

Pondelok 19. 10.  Náš prepodobný otec Ján Rilský. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. + Martin Reis, výročná, s panychídou

16:00 sv. lit.

 

Piatok 23. 10.– zdržanlivosť od mäsa

 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. úmysel kňaza(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

 

Nedeľa 25. 10.  22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA * ZBP Jarka

9:00 sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 19. – 25.10.2015

Nedeľa 25. 10.  22. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA za veriacich farnosti

7:50 sv. lit. ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO