ROZHANOVCE 19. – 25.11.2018

Pondelok 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. +Anna a Andrej Balint

17:30

sv. lit.

– akatist k P. Bohorodičke

Utorok 20. 11. Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská +Mária Bielíková

8:00

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Streda 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. *ZBP Slavomír Forgáč

18:00

sv. lit.

– akatist k P. Bohorodičke

Štvrtok 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + z rod. Forgáčovej

17:30

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Piatok 23. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

požehnanie detí

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Mária Lengyelová

17:00

sv. lit. ZMENA!!!

 

16:30

deti sa modlia sv. ruženec

Sobota 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + z rod. Pažitkovej a Martečíkovej

8:00

sv. lit.

Nedeľa 25. 11.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup.

*ZBP Michal s rodinou

10:00

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

Pred každou svätou liturgiou sa modlíme svätý ruženec!!!

 

ČIŽATICE 19. – 25.11.2018

Utorok 20. 11.

– PUTOVNÁ IKONA KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská + Anton

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke

 

16:30

sv. ruženec

Piatok 23. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Juraj, Margita

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 25. 11.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup.

*ZBP Anna, za odpustenie hriechov

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Putovná Ikona Presvätej Bohorodičky Klokočovskej bude v chráme v Čižaticiach v utorok!

 

VAJKOVCE 19. – 25.11.2018

Pondelok 19. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. Vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Nedeľa 25. 11.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO