ROZHANOVCE 19. – 25.12.2016

Pondelok 19. 12. Svätý mučeník Bonifác. + Margita Vadasová

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. *ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

17:30

sv. lit.

9:00spoveď chorých v seniorcentre

Streda 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Štvrtok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Mária Mikulová

16:00

sv. lit.

9:00 – spoveď chorých

17:00Nácvik jasličkovej pobožnosti

Piatok 23. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Vladimír, Vladimír Ongáľ

17:30

sv. lit. Jána Zlatoústeho

Sobota 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. *ZBP Markus, Martina, Marek

8:00

Cárske časy pred Narodením Pána

 

15:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

 

22:00

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *Terézia Strachanová s rodinou

11:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

17:00

jasličková pobožnosť

 

ČIŽATICE 19. – 25.12.2016

Utorok 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. +Milan Viničenko

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

14:00spoveď chorých

Piatok 23. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Desiati svätí mučeníci z Kréty. *Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit. Jána Zlatoústeho

Sobota 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. *Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

15:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

 

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *ZBP Patrik a Rastislav

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 19. – 25.12.2016

Piatok 23. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Desiati svätí mučeníci z Kréty. * za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

15:30 – sv. spoveď

Sobota 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. + Andrej P.

(o. Peter Pacák)

13:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Nedeľa 25. 12. NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. *za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO