ROZHANOVCE 19.-25.12.2022

Pondelok 19. 12. Svätý mučeník Bonifác. + Anna Michal Pinkovskí, 

Vypomienka: ZBP Jurko Sekerák

17:00

sv. lit.

Utorok 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. + František Košč

17:30

sv. lit.

– moleben pred narodením

Streda 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Andrej Kalanin, panychída

17:30

sv. lit.

Štvrtok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Elena Egedová

7:30

sv. lit.

Piatok 23.12. 

– zdržanlivosť od mäsa

Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna, Michal

17:30

sv. lit.

 

9:00

krst Lenky Slivkovej

Sobota 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM. 

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*ZBP Marta a Anton s rod.

10:00

svätá liturgia Jána Zlatoústeho

 

14:30

veľká večiereň

 

21:00

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa 25. 12. NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

9:40

jasličková pobožnosť

 

ČIŽATICE 19.-25.12.2022

Štvrtok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Andrej Hruška 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 23.12. 

– zdržanlivosť od mäsa

Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Andrej, Veronika, Andrej z rod. Lukáčkovej 

(o. Peter)

16:00

sv. lit.

– moleben pred narodenín

Sobota 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM. 

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

Vlastný úmysel kňaza 

(o. Marek)

10:00

svätá liturgia Jána Zlatoústeho

 

21:00

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa 25. 12. NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *ZBP Patrik a Rastislav Kristanoví 

(o. Marek)

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 19.-25.12.2022

Sobota 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM. 

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*Za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 25. 12. NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA *Za veriacich farnosti 

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO