ROZHANOVCE 19.-25.2.2024

Pondelok 19. 2. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. *ZBP Marianna Bajová

16:00

sv. lit.

Utorok 20. 2. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + Mária Horňáková
NEBUDE!!!
Streda 21. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 22. 2. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. *ZBP Ľudmila Tóthová, 75

(o. Marek Maďar)

17:00

sv. lit.

Piatok 23. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LIT.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. *ZBP Janka s rod., živ. jub.

KUMULOVANÁ:

*za zdravie Magdaléna

17:00

sv. lit. VPD

Sobota 24. 2.

– 2. zádušná sobota

Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + zádušná

7:30

sv. lit.

– panychýda, hramoty

Nedeľa 25. 2.

– zbierka na KBS

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Mária, živ. jub

10:00

sv. lit. Bazila V.

 

ČIŽATICE 19.-25.2.2024

Pondelok 19. 2. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. *ZBP rod. Tkáčová a Kurayová

(o. Peter)

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 24. 2.

– 2. zádušná sobota

Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + zádušná

17:30

sv. lit.

– panychýda, hramoty

Nedeľa 25. 2.

– zbierka na KBS

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP rod. Majorská, Michalková, Pošová

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila V.

 

VAJKOVCE 19.-25.2.2024

Sobota 24. 2.

s platnosťou na nedeľu

– zbierka na KBS

NEDEĽA 2. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP za veriacich farnosti

(o. Peter)

16:00

sv. lit. Bazila V.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO